Eastern Connection. Runda 1. Program detaliat 31 august – 23 septembrie

English version below

Participanți Japonia: Zan Yamashita (coregraf), Mikiko Kawamura (coregraf), Shinji Ono (producator al Trienalei de Dans de la Tokyo, director program Teatrul Aoyama din Tokyo), Norikoshi Takao (scriitor & critic de dans), Ayako Miyake (manager)

Participanți România: Cosmin Manolescu (coregraf & manager, inițiator al proiectului), Mihaela Dancs (coregraf/ performer), Mihaela Michailov (critic de dans & dramaturg), Ștefania Ferchedau (manager ZonaD), Miki Braniște (director al festivalului Temps d’Images Cluj)

logo_eastern

PROGRAM DETALIAT

sîmbătă, 31 august

> 17:00
 Prezentare: Proiecte realizate de Miki Braniște, Ștefania Ferchedău și Ayako Miyake. Prezentare destinată familiarizării participanților români și japonezi cu proiecte derulate în cele două țări. (în limba engleză)
[locație: ZonaD]

Ayako Miyake a produs diverse proiecte de teatru, a organizat concerte şi proiecte educaţionale, lucrînd în acelaşi timp pentru organizaţii artistice şi teatre publice. Din 2007, nu doar în Japonia, ci şi la nivel internaţional, a jucat un rol activ în dezvoltarea de co-producţii internaţionale şi în stabilirea de legături între artiştii şi organizaţiile artistice din Japonia. Promovează activismul în artă ca o formă de artă conceptuală şi o formă de „experienţă”.

Miki Braniște conduce Asociația Colectiv A din Cluj și este director artistic al festivalului Temps d’Images, organizat anual la Cluj. www.colectiva.ro

Ștefania Ferchedău este manager al studioului ZonaD și al programului E-Motional (www.e-motional.eu), organizator și producător de proiecte realizate în colaborare cu artiști din zona dansului contemporan.


> 19:00 Prezentare: Proiecte create de Zan Yamashita și Mikiko Kawamura (în limba engleză)
[locație: ZonaD]

Stabilit la Kyoto, Zan Yamashita este unul dintre cei mai importanți coregrafi japonezi, senior fellow al Saison Foundation din Tokyo. Piesele sale principale includ “The Sailors” cu dansatori performînd pe o plută în balans, “The invisible man”, cu expresia dansului în cuvinte, acestea fiind bine primite deopotrivă în Japonia și la nivel internațional. Spectacolul sau “It’s just me coughing” a primit Premiul “Kyoto Art Center Theatre Award” în 2004. Zan Yamashita lucrează deseori cu artiști din discipline diferite într-o abordare care juxtapune tensiunea dintre text și expresia fizică. Spectacolele sale au fost prezentate în străinătate la Live Arts Bangkok (2007, Thailanda), Kunsten Festival des Arts (Belgia, 2008), la Festivalul Internaţional de Dans Contemporan şi Performance de la Istanbul (2009), la TBA Festival (Portland, Oregon, 2010). În ultimii ani a fost implicat în proiecte colaborative cu artiști străini, între care dansatorul thailandez Pichet Klunchun și regizorul Fahmi Fadzil din Malaezia. Zan Yamashita conduce de asemenea un studio de dans din Kyoto, care oferă spațiu de rezidență pentru artiștii locali și organizează ateliere. http://www.zanyamashita.com

Mikiko Kawamura este o coregrafă emergentă. Ca studentă la Colegiul Japonez de Educaţie Fizică pentru Femei a aplicat cu o piesă la secţiunea New Choreographer Division din cadrul competiţiei Yokohama Dance Collection EX2011 şi a cîştigat premiul Outstanding New Artist. Un an mai tîrziu a cîştigat premiul New Artist Prize la “Dance gaMitai! New Figure Dance Festival 10” şi a continuat să atragă atenţia ca o nouă figură pe scena dansului japonez, cu o prezenţă unică. Îi place să-şi spună că este “o fată care se joacă într-o lume imaginară”, dansul lui Mikiko Kawamura exprimînd o lume în care alter ego-ul său latent, cu o sexualitate ascunsă, violenţă şi dorinţă, se manifestă în libertate pentru a descoperi sensibilitatea unui artist născut în 1990. http://kawamuramikiko.com

luni, 2 septembrie

> 19:00
 Jam-session condus de coregraful Cosmin Manolescu cu participarea muzicianului Vlaicu Golcea & a video-designerului Cinty Ionescu
[locație: ZonaD]

Serile de improvizație sînt deschise dansatorilor și coregrafilor, actorilor sau altor artiști interesați, precum și publicului larg. Programul demarează cu o încălzire scurtă și se încheie cu o rundă de discutii și feedback-uri pe marginea experienței fiecărei seri.

marți, 3 septembrie

> 19:00 Lecture: Dansul contemporan japonez între trecut și prezent – actualitate dincolo de butoh și după tsunami, de Takao Norikoshi. Include vizionări de fragmente video ale unor piese realizate de coregrafi japonezi. (în limba japoneză cu traducere consecutivă în română)

[locație: ZonaD]

1. Totul începe în 1986 / Cazul Teshigawara: ne putem exprima fără butoh / Pina Bausch – un șoc cultural în Japonia / Influența butoh se extinde în toată scena de dans contemporan / Căderea “bubble economy” și creșterea bugetelor naționale / 2. Structura dansului contremporan japonez / 3. Dansatori și coregrafi importanți / Figuri de marcă / Artiști emergenți

miercuri, 4 septembrie

> 19:00 Lecture: Spații de trecere, de Mihaela Michailov
[locație: ZonaD]

Tensiunea spațiului de reprezentare și legitimare a fost dominantă în dansul contemporan post 1989. Dansul a fost copilul orfan locativ, mereu în căutare de părinți spațiali temporari. Dansul a dat multe teste. Pe unele le-a trecut, pe altele le-a picat. De fiecare dată însă și-a creat spații vulnerabile de supraviețuire și continuități cu denivelări. Prelegerea analizează „rupturile de permanență”, „spațiile de politică afectivă” – locuri ale protestului, ale rezistenței, ale compromisului – și constanta privare a fenomenului dansului contemporan de un cadru stabil.

joi, 5 septembrie

> 20:00 Spectacol: (anti) aging, Mădălina Dan & Mihaela Dancs
[locație: CNDB, Sala Stere Popescu]

(anti) aging a fost creat din dorința de a fi reluat peste 30 de ani, în 2041. Mădălina Dan și Mihaela Dancs propun formatul sanatoriului creativ întru destindere, deconectare și confort psihic, savurarea plăcerii, vitalitate și voluptate, acceptarea serenă a prezentului, menajare și conservare pentru viitor.

Reprezentație în limba engleză.

Concept, coregrafie, interpretare:Mădălina Dan, Mihaela Dancs
Design lumini: Cătălin Nicolescu
Manager și consultant artistic: Ștefania Ferchedău
Parteneri și finanțatori: Centrul Național al Dansului București, E-motional Bodies& Cities/ Fundația Gabriela Tudor, artsf

* Spectacolul conține nuditate

marți, 17 septembrie

> 19:00 Prezentare: Sharing process – rezidența artistică Eastern Connection, cu Zan Yamashita, Cosmin Manolescu, Mikiko Kawamura
[locație: ZonaD]

vineri, 20 septembrie

> 18:00 Întîlnire: Despre dansul contemporan japonez și Eastern Connection cu Zan Yamashita și Cosmin Manolescu. Eveniment organizat de Asociația Colectiv A [locație: Fabrica de Pensule, Cluj

*** ENGLISH VERSION

Eastern Connection este un program organizat de Fundația Gabriela Tudor în parteneriat cu Teatrul Aoyama din Tokyo, cu susținerea The Saison Foundation, Tokyo. Proiect cultural finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Partener asociat: Centrul Național al Dansului București.

Parteneri media: Șapte Seri, Zeppelin, Scena.ro, ArtAct magazine, Tataia, Modernism, ArtClue, Romania Pozitivă

Contact: serial.paradise@artsf.ro / 0740 300 124
Locații: ZonaD – str. Iulia Hașdeu nr. 3 / CNDB – Blvd. Mărășești nr. 80-82

Cu excepția spectacolului (anti) aging, accesul la evenimente este liber.

***

logo_easternEASTERN CONNECTION / contemporary dance / Romania – Japan / 2013 – 2015

Round 1. Programme
Bucharest, August 30 – September 17

„Eastern Connection” is a Romanian – Japanese collaboration project in the field of contemporary dance, gathering artists, producers, programmers and dance writers, initiated by choreographer Cosmin Manolescu, to be developed between 2013-2015. The project represents the first cooperation platform in the field of dance between Romania and Japan and aims at facilitating and stimulating the connection between contemporary dance communities from the two countries.

The pilot phase takes place at ZonaD – Serial Paradise studio in Bucharest between August 30 – September 17 and also includes a reflection platform dedicated to the exploration of potential development of a more extensive Romanian-Japanese artistic collaboration, as well as lectures, presentations, sharing processes and performances. The detailed programme is available below.

Participants Japan: Zan Yamashita (choreographer), Mikiko Kawamura (choreographer), Shinji Ono (producer of Dance Triennale in Tokyo & programme director of Aoyama Theatre, Tokyo), Norikoshi Takao (dance critic & writer), Ayako Miyake (manager)

Participants Romania: Cosmin Manolescu (choreographer & manager, project initiator), Mihaela Dancs (choreographer/ performer), Mihaela Michailov (dance critic, dramaturge), Ștefania Ferchedău (ZonaD manager), Miki Braniște (director of Temps d’Images festival in Cluj)

Eastern Connection is a programme organised by Gabriela Tudor Foundation in partnership with Aoyama Theatre Tokyo, with support from The Saison Foundation, Tokyo. Cultural project funded by the Administration of the National Cultural Fund. Associate partner: National Dance Centre Bucharest.

Media partners: Șapte Seri, Zeppelin, Scena.ro, ArtAct magazine, Tataia, Modernism, ArtClue, Romania Pozitivă

Contact:serial.paradise@artsf.ro / 0740 300 124 / http://zonadstudio.wordpress.com/
Locations:
ZonaD –  3 Iulia Hașdeu St. / CNDB – 80-82 Mărășești Blvd.

Image by: Mihai Păcurar

***

PROGRAMME

Saturday, August 31

> 17:00 Presentation: Projects managed by Miki Braniște, Ștefania Ferchedău, Ayako Miyake. Event aimed at familiarizing Romanian and Japanese participants with the artistic context in the other country.  (in English)
[location: ZonaD]

Ayako Miyake has produced various theatre projects, music performances and educational programs based in Japan while working at arts organizations and public theatres. Since 2007, not only in Japan but overseas, she has played an active role in the development of international co-productions and in setting up strong links between artists and arts organisations from Japan. She promotes art activism as a form of conceptual art and a “design of experience.”

Miki Braniște leads Colectiv A Association in Cluj and is the director of the Temps d’Images Festival in Cluj. www.colectiva.ro

Ștefania Ferchedău is manager of the ZonaD studio (http://zonadstudio.wordpress.com/) and of the E-Motional European collaboration programme (www.e-motional.eu), organiser & producer of dance projects.

> 19:00 Presentation: Projects created by Zan Yamashita, Mikiko Kawamura
[location: ZonaD]

Zan Yamashita is a Japanese choreographer based in Kyoto. Yamashita’s main works include “The Sailors” with dancers performing on a swinging raft, “The invisible man” with the expression of dance through words, pieces that were well-received both in Japan and internationally. His piece “It’s just me coughing” received the “Kyoto Art Center Theatre Award” in 2004. Zan Yamashita often works with artists of different disciplines in ways that juxtapose the tension between text and physical expression. His works have been performed abroad at the 2007 Live Arts Bangkok (Thailand), the 2008 Kunsten Festival des Arts (Belgium), the 2009 Istanbul International Contemporary Dance and Performance Festival (Turkey), the 2010 TBA Festival (Portland, Oregon). More recently he has been involved in collaborative works with foreign artists including Thai dancer Pichet Klunchun and Malaysian director Fahmi Fadzil. Yamashita is currently a Senior Fellow of the Saison Foundation in Tokyo. Zan Yamashita is also running a dance studio in Kyoto, which provides space for residencies of local artists and also organises workshops.

Mikiko Kawamura is an emerging dance artist who, as a student at Japan Women’s College of Physical Education, submitted a work to the New Choreographer Division of the Yokohama Dance Collection EX2011 competition and won the Outstanding New Artist Prize. A year later she won the New Artist Prize at the “Dance ga Mitai! New Figure Dance Festival 10” and continued to draw attention as a new face in Japan’s street dance scene with a unique presence. Calling herself a girl playing in an imaginary world, Kawamura’s dance expresses a world where her alter-ego latent with hidden sexuality, violence and desire runs free, to unveil the artistic sensibilities of this artist born in 1990

Monday, September 2

> 19:00 Jam-session led by choreographer Cosmin Manolescu. Guest artists musician Vlaicu Golcea & video-designer Cinty Ionescu
[location: ZonaD]

The impro evenings are open to dancers, choreographers, actors and other interested artists, as well as to the wide audience. The programme begings with a short warm up session and concludes with a feedback session.

Tuesday, September 3

> 19:00 Lecture: Japanese contemporary dance now and then – actuality beyond Butoh and after Tsunami, by Takao Norikoshi. Includes video fragments from pieces by Japanese choreographers. In Japanese with consecutive translation in Romanian.
[location: ZonaD]

1. All starts in 1986 / The Teshigawara case: we can express without butoh / Pina Bausch as a culture shock in Japan / The butoh influence spreading all over the contemporary dance scene / The bubble economy fall and the rise of domestic budgeting / 2. The structure of the Japanese dance scene / 3. Important Dancers and Choreographers / Leading and Central Figures / Noteworthy Figures / Emerging Young Artists

Wednesday, September 4

> 19:00 Lecture: Transitory spaces, by Mihaela Michailov
[location: ZonaD]

The tension of representation and legitimacy spaces of Romanian contemporary dance has been dominating the contemporary dance post-1989. Dance has been an orphan deprived of space, always searching for temporary spatial parents. Dance has confronted many tests. Some it passed, some it lost. However, every time new vulnerable survival spaces have been created or continuities with gaps in between. The lecture analyses the “gaps of permanence”, the “spaces of emotional politics” – places of protest, resistance, compromise – and the constant deprivation of a stable context for the phenomenon of contemporary dance.

Thursday, September 5

> 20:00 Performance: (anti) aging, by Mădălina Dan & Mihaela Dancs
[location: CNDB, Stere Popescu Hall]

(anti) aging was created with the intention to be remade after 30 years, in 2041. Mădălina Dan and Mihaela Dancs propose the creative sanatorium format, aiming for delight, relaxation and psychic comfort, enjoyment of pleasure, vitality and voluptuousness, serene acceptance of the present and preservation for the future.

Concept, choreography & performance: Mădălina Dan, Mihaela Dancs
Light design: Cătălin Nicolescu
Technical support: Mihai Dragomir
Presenter & advisor: Ștefania Ferchedău
Partners & funders: National Dance Centre Bucharest,  E-motional Bodies& Cities/ Gabriela Tudor Foundation, artsf

Tuesday, September 17

> 19:00 Presentation: Sharing process of the Eastern Connection artistic residency, cu Zan Yamashita, Cosmin Manolescu, Mikiko Kawamura
[location: ZonaD]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *