Premieră japoneză: NAMAEGANAI, Kim Itoh x Zan Yamashita

namaeganai_webmiercuri, 28 octombrie, 19:30 @ showcase Eastern Connection
Sala Stere Popescu, Centrul Național al Dansului București [Blvd. Mărășești 80-82]

[English version below]

Fundația Gabriela Tudor prezintă în premieră excepțională în România NAMAEGANAI (Nu este nici un nume), un spectacol de dans contemporan 100% japonez, realizat de coregraful Zan Yamashita în colaborare cu dansatorul Kim Itoh. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Centrul Național al Dansului și este prezentat în cadrul proiectului de colaborare româno-japoneză Eastern Connection, organizat de Fundație.

Kim Itoh (n. 1965) și Zan Yamashita (n. 1970) fac parte din avangarda scenei de dans contemporan din Japonia și au lucrat pe plan internațional din 2000. Zan Yamashita este autor al unui număr important de piese experimentale, cu un stil propriu, cunoscut în special pentru modul unic în care lucrează cu textul.

Susținut de prezența performativă intensă a lui Kim Itoh, concentrat pusă în scenă de Yamashita într-o coregrafie plină de precizie, spectacolul NAMAEGANAI (Nu este nici un nume) este un univers bizar de cuvinte și mișcări care confruntă treptat diverse teme problematice din societatea japoneză contemporană. Piesa spune povestea unui dansator care lucrează în același timp ca zugrav și își privește viața cu dezaprobare și nemulțumire. Emanînd din microcosmosul problemelor sale personale, spectacolul se deschide pentru a integra un context mai larg și numeroase dispute care invadează astăzi societatea japoneză. 90% din episoadele spectacolului sînt bazate pe evenimente reale.

Între piesele cele mai importante semnate de Zan Yamashita se numără “The Sailors” cu dansatori performînd pe o plută in balans sau trilogia formată din piesele “It is written there” – “Invisible man” – “It’s just me coughing”, care explorează relația dintre limbaj și corp, și cu ultimul spectacol premiat cu “Kyoto Art Center Theatre Award” în 2004. Zan Yamashita lucrează deseori cu artiști din discipline diferite într-o abordare care juxtapune tensiunea dintre text și expresia fizică. Spectacolele sale au fost prezentate la Live Arts Bangkok, Kunsten Festival des Arts (Belgia), Festivalul Internaţional de Dans Contemporan şi Performance de la Istanbul, la TBA Festival (Portland). În ultimii ani Zan Yamashita a fost implicat în mai multe proiecte colaborative cu artiști străini, din 2013 participînd și la proiectul de colaborare româno-japoneză Eastern Connection în cadrul căruia este prezent la București.

NAMAEGANAI (Nu este nici un nume)
Direcția artistică și coregrafia: Zan Yamashita
Interpret: Kim Itoh
Director tehnic: Lang Craighill
Premieră: ST spot Yokohama, februarie 2014

Text în japoneză cu subtitrare în engleză
Producător București: Ștefania Ferchedău
Lumini: Mircea Ghinea
Suport tehnic: Ionuț Cherana, Marian Cîtu

Biletele se pot achiziţiona on-line de pe www.tomtix.ro/6114 sau cu 30 de min. înainte de începerea spectacolului la Sala Stere Popescu, Bd. Mărăşeşti, 80-82. Preţ bilet: 25 lei întreg/ 15 lei redus (elevi/ studenţi/ pensionari).

Eastern Connection 2013-2015 este un program inițiat de Cosmin Manolescu, organizat de Fundația Gabriela Tudor în parteneriat cu Festivalul Dance New Air, Tokyo, și finanțat de The Saison Foundation, Tokyo. Partener asociat în Japonia este Centrul Internațional de Artă din Kinosaki.

Proiect cultural finanțat în cadrul Programului cultural „Ești București” al ArCuB – Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București.

Proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Parteneri media: Revista Zeppelin, Scena.ro, ArtClue, Modernism, sub25, România Pozitivă

///

Japanese premiere in Bucharest: NAMAEGANAI, Kim Itoh x Zan Yamashita

WED, October 28, 19:30
Stere Popescu Hall, National Dance Centre
[Blvd. Mărășești 80-82]

Gabriela Tudor Foundation presents the exceptional premiere in Romania of NAMAEGANAI (There is no name), a 100% Japanese dance performance, created by choreographer Zan Yamashita in collaboration with dancer Kim Itoh. The event is organised in partenership with the National Dance Centre and is presented in the frame of the Romanian-Japanese collaboration project Eastern Connection of GT Foundation.

Kim Itoh (b. 1965) and Zan Yamashita (b. 1970) are part of Japan’s current avant-garde contemporary dance scene and have been working internationally since 1995. Zan Yamashita is author of an important series of experimental pieces, with a personal style and renown for the unique way in which he works with text.

Sustained by Kim Itoh’s intense stage presence and embedded in precise choreography, NAMAEGANAI (There is no name) is a surreal universe of words and movements that gradually breach various issues in contemporary Japanese society. The piece tells the tale of a dancer, who simultaneously also works as a painter and views his life with discontent and dissatisfaction. Radiating out from the microcosm of his personal problems, the piece opens up to incorporate a larger context and the numerous problems that plague Japanese society today. 90% of the performance episodes are based on real events.

Among the most important pieces created by Zan Yamashita, one can count “The Sailors” taking place on a raft-like stage shaking under the weight of 4 performers or the trilogy including “It is written there” – “Invisible man” – “It’s just me coughing”, which explores the relationship between language and body, and with the last performance awarded “Kyoto Art Center Theatre Award” in 2004. Zan Yamashita works on regular basis with artists from different disciplines in an approach that places the tension between text and physical expression side by side. His performances were presented, among others, at Live Arts Bangkok, Kunsten Festival des Arts (Belgia), iDans International Dance Festival in Istanbul or TBA Festival (Portland). In recent years, Zan Yamashita has been also involved in several collaborative projects with foreign artists, and from 2013 has participated also to the Romanian-Japanese collaboration project Eastern Connection, which also features him now in Bucharest.

NAMAEGANAI (There is no name)
Choreographer & director: Zan Yamashita
Dancer: Kim Itoh
Technical director: Lang Craighill
Premiered at ST spot Yokohama, February 2014

Japanese text with English subtitles
Bucharest producer: Ștefania Ferchedău
Lights: Mircea Ghinea
Technical support: Ionuț Cherana, Marian Cîtu

The tickets can be acquired online from https://www.tomtix.ro/6114 or 30 min. before the show starts at Stere Popescu Hall, Bd. Mărăşeşti, 80-82. Price: 25 lei full/ 15 lei discount (students/ retired).

Eastern Connection 2013-2015 is a programme initiated by choreographer Cosmin Manolescu, organised by Gabriela Tudor Foundation in partnership with Dance New Air Festival, and funded by the Saison Foundation, Tokyo. Associate partner in Japan is Kinosaki International Arts Centre.

Cultural project funded in the frame of „Ești București” cultural programme of ArCuB – Centre for Cultural Projects of Bucharest Municipality.

Cultural project co-funded by the Administration of the National Cultural Fund.

Media partners: Zeppelin, Scena.ro, Modernism, ArtClue, Sub25, România Pozitivă

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *