Premieră: the kite | zmeul sau ce este dansul contemporan

DSC_0709_782712-13 noiembrie, 19:30 [spectacol și film]
în cadrul showcase-ului Eastern Connection
Sala Stere Popescu, Centrul Național al Dansului București
[Bd. Mărășești 80-82]

[English version below]

Spectacolul the kite / zmeul traduce în plan artistic întîlnirea coregrafului Cosmin Manolescu cu civilizația japoneză și este construit pornind de la o experiență simplă de viață, contemplare și reflecție împărtășită de artiști, înălțatul zmeului (o practică foarte populară în Asia). Aceasta este mutată în spațiul scenic și privită din punct de vedere coregrafic, al poeziei mișcării și al reflecției pe care actul în sine îl poate genera. Piesa actuală reprezintă concretizarea întîlnirii artistice dintre Cosmin Manolescu și Zan Yamashita.

Artiștii au lucrat începînd din 2013 în cadrul unor rezidențe de cercetare la București, precum și Tokyo, Kyoto și Kinosaki, la procesul de lucru participînd anterior și coregrafele Mikiko Kawamura și coregrafa Mihaela Dancs, precum și criticul Takao Norikoshi.

Înălțatul zmeului devine în contextul acestui spectacol un generator de dialog și de reflecții comune despre societatea contemporană în România și Japonia, tradiții, istorii personale, probleme legate de ecologie, precum explozia de la Fukushima și mișcarea Roșia Montană, relația omului cu moartea, limitele comunicarii și ale traducerii, dar și o chestionare permanentă a ce anume este dansul contemporan.

Filmul “Ce este dansul contemporan”, realizat de Cosmin Manolescu și Tania Cucoreanu / Veioza arte este parte integrantă a spectacolului the kite. Filmul reprezintă totodată un documentar care reflectă procesul artistic din cadrul programului Eastern Connection și integrează o serie de întrebări legate de ce este dansul contemporan, adresate profesioniștilor, amatorilor și publicului cu care artiștii au venit în contact în diverse contexte de-a lungul proiectului.

Spectacolul din 13.11 este urmat și de o discuție cu publicul.

Direcția artistică: Cosmin Manolescu
Performeri: Zan Yamashita, Cosmin Manolescu
Documentar artistic: Tania Cucoreanu & Cosmin Manolescu
Producător: Ștefania Ferchedău
Producție: Paradis Serial/ Fundația Gabriela Tudor
Echipa tehnică: Mircea Ghinea, Marian Cîtu
Rezidențe și spații repetiții: ZonaD, Centrul Național al Dansului București, Morishita studio – The Saison Foundation, Tokyo – Festivalul Dance New Air, Centrul Internațional de Artă din Kinosaki
Finanțatori: The Saison Foundation, Tokyo, Administrația Fondului Cultural Național, ArCuB – Programul cultural „Ești București”
Durata: aprox. 1h.15

Cosmin Manolescu este coregraf, performer și director executiv al Fundației Gabriela Tudor. Spectacolele si proiectele sale, aflate la granița între performance-dans-happening au fost prezentate cu succes la București, New York, Paris, Lyon, Roma, Dublin, Porto, Amsterdam, Beirut, Riga, etc., fiind premiate la diverse festivaluri din țară și în străinătate. Din 1998 a condus în mod regulat ateliere de dans pentru profesioniști ai dansului, actori, amatori, public larg sau copii în România și în străinătate. În cei peste 15 ani de activitate profesională a organizat sute de proiecte culturale (festivaluri, proiecte de cercetare artistică, spectacole, rezidențe, ateliere) și a avut un rol important in promovarea și dezvoltarea dansului contemporan în Romania. În decembrie 2014 Centrul Național al Dansului i-a acordat lui Cosmin Manolescu premiul de excelență pentru contribuția adusă dezvoltării dansului contemporan. În perioada 2012-2014, Cosmin Manolescu a fost director artistic al spațiului ZonaD – studio Paradis Serial, iar între 2011-2015 al programului E-Motional. Între spectacole sale recente se numără „Camera 1306 [I Am Myself]”, „Piesă cu responsabilitate limitată”, realizat împreună cu Mihaela Dancs, și [Fragil] o coproducție E-Motional 2015, performată împreună cu Giselda Ranieri (IT) și Tanja Andreeva (NO). În 2013 a inițiat proiectul de colaborare artistică româno-japoneză Eastern Connection, în cadrul căruia este realizat spectacolul „the kite”.

Biletele se pot achiziţiona on-line de pe https://www.kompostor.ro/6123 – 12 noiembrie și https://www.kompostor.ro/6124 – 13 noiembrie sau cu 30 de min. înainte de începerea spectacolului la Sala Stere Popescu, Bd. Mărăşeşti, 80-82. Preţ bilet: 25 lei întreg/ 15 lei redus (elevi/ studenţi/ pensionari).

Eastern Connection 2013-2015 este un program inițiat de Cosmin Manolescu, organizat de Fundația Gabriela Tudor în parteneriat cu Festivalul Dance New Air, Tokyo, și finanțat de The Saison Foundation, Tokyo. Partener asociat în Japonia este Centrul Internațional de Artă din Kinosaki.

Proiect cultural finanțat în cadrul Programului cultural „Ești București” al ArCuB – Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București.

Proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Parteneri media: Revista Zeppelin, Scena.ro, ArtClue, Modernism, Sub 25, România Pozitivă

Contact: serial.paradise@artsf.ro, http://zonadstudio.wordpress.com/

//

Premiere: the kite or what is contemporary dance

November 12-13, 19:30 [performance & film]
in the frame of Eastern Connection showcase
Sala Stere Popescu, National Dance Centre Bucharest
[Bd. Mărășești 80-82]

“the kite” translates at an artistic level the Cosmin Manolescu’s encounter with Japanese civilisation and is built from a simple experience of life, contemplation and reflection shared by participating artists, the kite running. This is relocated on the stage space and studied from a choreographic point of view, of the poetry of the movement and of the reflection act that the act itself may generate. The piece also reflects the shaping of the artistic encounter between Cosmin Manolescu and Zan Yamashita.

The artists have worked since 2013 in the frame of several research and development residencies in Bucharest, as well as Tokyo, Kyoto and Kinosaki, and the creation process was joined previously by choreographers Mikiko Kawamura and Mihaela Dancs, as well as by dance writer Takao Norikoshi.

The kite running becomes in the context of this show a generator of dialogue and shared reflections about contemporary society in Romania and Japan, traditions, personal histories, issues concerning ecology, like Fukushima explosion or Roșia Montană Movement, the relationship with death, the limits of the communication and translation, as well as a continuous questioning of what really is contemporary dance.

The artistic documentary What is contemporary dance, created by Cosmin Manolescu and Tania Cucoreanu / Veioza arte is integral part of the performance. The film also represents a documentary capturing the artistic process in the frame of Eastern Connection, having as thread lines several questions concerning the nature of contemporary dance, addressed to professionals, amateurs and audience, whom the artists met along the project.

The performance from November 13 is followed by an artist talk and discussion with the audience.

Artistic direction: Cosmin Manolescu
Performers: Zan Yamashita, Cosmin Manolescu
Artistic documentary: Tania Cucoreanu & Cosmin Manolescu
Producer: Ștefania Ferchedău
Production: Paradis Serial/ Fundația Gabriela Tudor
Technical team: Mircea Ghinea, Marian Cîtu
Residencies & rehearsal spaces: ZonaD, National Dance Centre, Morishita studio – The Saison Foundation, Tokyo – Dance New Air Festival, Kinosaki International Arts Centre
Funders: The Saison Foundation, Tokyo, Administration of the National Cultural Fund, ArCuB – Cultural Programme „Ești București”
Duration: approx. 1h.15

Cosmin Manolescu is choreographer, performer and executive director of Gabriela Tudor Foundation. His projects, at the borderline between performance-dance-happening were successfully presented in Bucharest, New York, Paris, Lyon, Roma, Dublin, Porto, Amsterdam, Beirut, Riga, etc., and some awarded at various festivals in Romania or abroad. Since 1998 he regularly conducted dance workshops for professionals, actors, amateurs, audience or kids in Romania and abroad. In his over 15 years of activity, he organises numberless of projects such as festivals, artistic research formats, performance, residencies and workshops, and he had an important role in the promotion and development of contemporary dance in Romania. In 2014 the National Dance Centre granted him an excellency award for the contribution brought to the development of contemporary dance. Between 2012-2014, Cosmin Manolescu was artistic director of ZonaD – Serial Paradise studio, and between 2011-2015 of the E-Motional programme. His recent shows include “Room 1306 [I Am Myself]”, “Piece with limited responsibility”, created with Mihaela Dancs, and [Fragile] an E-Motional coproduction (2015), performed together with Giselda Ranieri (IT) and Tanja Andreeva (NO). In 2013 he initiated Romania-Japan collaboration project Eastern Connection, which also generated “the kite” piece.

The tickets can be acquired online from https://www.kompostor.ro/6123 – November 12 and https://www.kompostor.ro/6124 – November 13, or 30 min. before the show starts at Stere Popescu Hall, Bd. Mărăşeşti, 80-82. Price: 25 lei full/ 15 lei discount (students/ retired).

Eastern Connection 2013-2015 is a programme initiated by choreographer Cosmin Manolescu, organised by Gabriela Tudor Foundation in partnership with Dance New Air Festival, and funded by the Saison Foundation, Tokyo. Associate partner in Japan is Kinosaki International Arts Centre.

Cultural project funded in the frame of „Ești București” cultural programme of ArCuB – Centre for Cultural Projects of Bucharest Municipality.

Cultural project co-funded by the Administration of the National Cultural Fund. The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. AFCN is neither responsible of the project content or of the way in which the project results may be used. These are entirely the responsibility of the grant beneficiary.

Media partners: Zeppelin, Scena.ro, ArtClue, Modernism, Sub 25, România Pozitivă

Contact: serial.paradise@artsf.ro, http://zonadstudio.wordpress.com/

One thought on “Premieră: the kite | zmeul sau ce este dansul contemporan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *