Seara de filme – Kazuo Ohno: the body and the soul are one

kazuo_ohmoluni, 2 noiembrie | 19:30 | CNDB
în cadrul showcase-ului Eastern Connection
[Bd. Mărășești 80]

[English version below]

Un eveniment special dedicat personalității coregrafului și dansatorului butoh Kazuo Ohno include proiecții de filme prezentate în premieră în România, grație parteneriatului dintre Fundația Gabriela Tudor și Studioul de Dans Kazuo Ohno din Japonia. Prezentarea de filme va fi însoțită de o de mini-instalație cu afișe, cărți și imagini rare din colecția arhivei Kazuo Ohno din Tokyo și va fi introdusă de coregraful Cosmin Manolescu și, pe o înregistrare video, de Toshio Mizohata (secretar general al Studioului Kazuo Ohno). Filmele prezentate sînt subtitrate în limba engleză. Intrare liberă.

– KAZUO OHNO (1995, 14 min.)
Regia: Daniel Schmid
Cu: Kazuo Ohno & Cie Ohno
Imaginea: Renato Berta
Promotor: Aichi Arts Center

O introducere percutantă și plină de poezie în adîncimile universului lui Kazuo Ohno. Daniel Schmid l-a întîlnit inițial pe Kazuo Ohno în timpul primului turneu internațional al acestuia, în 1977. L-a urmărit pe parcursul turneului înainte de a lua decizia să facă un film despre el. Filmul a fost realizat în 1994 și lansat în 1995. Filmările au fost realizate parțial la Teatro Fonte în Yokohama, în casa familiei Ohno și în golful Tokyo.

– KAZUO OHNO at 86 Dances „Seimei” (1993, 15 min.)
Scurt documentar despre Kazuo Ohno la vîrsta de 86 de ani, realizat de postul de televizune NHK Sogo TV. Filmul cuprinde scurte filmări și fragmente de interviuri, în care fluxul vorbirii lui Ohno încapsulează filosofia sa de viață, modul în care abordează dansul, precum și convingerea sa fermă că dansul și viața sînt una.

– Beauty and Strength (2001, Dance Videology, Kazuo Ohno Dance Studio, NHK, selecție, 95 min.)
La vîrsta de 60 și 70 de ani, Kazuo Ohno a produs el însuși 3 filme de 16 mm. Numeroasele sale spectacole la Teatro Fonte în Yokohama au fost prezervate pe casete Beta de înaltă calitate. În plus, postul TV NHK a realizat înregistrări ale multora dintre spectacolele sale, începînd cu premiera „The Dead Sea”, în 1985. Împreună, Kazuo Ohno Dance Studio și NHK sînt în posesia a sute de ore de filmări. Colecția de filme de față a fost realizată din aceste resurse și din cîteva filmări făcute special în acest scop.
„Beauty and Strength” include spectacole de dans, fragmente de filme și interviuri, exemple din scrierile și desenele lui Ohno, precum și informație biografică, creînd o perspectivă cuprinzătoare asupra universului dansului lui Kazuo Ohno. Colecția ne face să descoperim multe lucruri care nu pot fi văzute pe scenă – filmări originale ale unor spectacole vechi și o privire din spatele scenei la repetițiile și atelierele lui Ohno.

Kazuo Ohno (1906-2010) s-a născut la Hokkaido, insula cea mai de nord a Japoniei. După ce a absolvit Colegiul Japonez de Atletism, la mijlocul anilor 1930 a început să studieze dansul contemporan la Tokyo. Deși mai urcase pe scenă și înainte, primul său spectacol solo a fost în 1949, la 43 de ani. La începutul anilor 1960, Ohno a început să conducă ateliere în studioul pe care l-a construit în spatele casei sale din suburbiile din Yokohama. Abia în 1980 a ajuns în atenția publicului internațional după ce a dansat “Admiring La Argentina” la Festivalul Internațional de Teatru de la Nancy. Avea 71 de ani cînd a dansat acest solo și 74 cînd și-a început turneele internaționale. Cu o carieră întinsă de-a lungul a 6 decade, Kazuo Ohno încă mai dansa și crea la peste 100 de ani. Faima sa este datorată nu doar prezenței sale carismatice pe scenă, ci și faptului că a fost o sursă de inspirație continuă în lume prin natura incisivă a atelierelor sale. Era de asemenea un scriitor prolific și era fascinat de procesul de realizare al filmului și de modul în care dansul putea fi suprins pe peliculă.

Eveniment prezentat în parteneriat cu Centrul Național al Dansului București, în cadrul programului Eastern Connection, organizat de Fundația Gabriela Tudor în parteneriat cu Festivalul Dance New Air, Tokyo, și finanțat de The Saison Foundation, Tokyo. Partener asociat în Japonia este Centrul Internațional de Artă din Kinosaki.

ZonaD lounge: În cadrul platformei mobile ZonaD, acest eveniment continuă seria de întîlniri de tip lounge, care include proiecții de filme, conferințe sau artist talks legate de istoria și teoria dansului contemporan, prezentarea unor evenimente internaționale, dar și a procesului artistic al unor spectacole recente. Acestea își propun să familiarizeze publicul din România cu practici artistice și estetici variate în domeniul dansului contemporan, încercînd să ofere un context pentru spectacolele care sînt produse sau/ și prezentate în România și să contribuie la dezvoltarea unor perspective și discursuri critice cu privire la acestea. Invităm deopotrivă publicul larg și profesioniștii din dans la această serie de întîlniri în format lejer, în care să aflăm împreună lucruri noi (sau vechi) și să discutăm într-un mod relaxat.

Proiect cultural finanțat în cadrul Programului cultural „Ești București” al ArCuB – Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București.

Proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Parteneri media: Zeppelin, Scena.ro, ArtClue, Modernism, România Pozitivă, Sub 25

Program detaliat: http://zonadstudiowordpress.com/
Contact: serial.paradise@artsf.ro

//

> Kazuo Ohno: the body and the soul are one [special event, film screenings]
02.11 | 19:30 | CNDB
in the frame of Eastern Connection showcase
[Bd. Mărășești 80]

A special event dedicated to the personality of Butoh choreographer and dancer Kazuo Ohno includes screenings of films presented in premiere in Romania, thanks to the partnership between Gabriela Tudor Foundation and Kazuo Ohno Dance Studio in Japan. The evening will be introduced by choreographer Cosmin Manolescu and, on video, by Toshio Mizohata (secretary general of Kazuo Ohno Dance Studio).

The films are in Japanese with English subtitles. Free access.

– KAZUO OHNO (1995, 14 min.)
Director: Daniel Schmid
Featuring: Kazuo Ohno & Cie Ohno
Chief operator: Renato Berta
Presented by: Aichi Arts Center

A riveting and poetic diving into the depths of Ohno’s universe. Daniel Schmid has originally met Ohno during his first European tour in 1977. He had pursued Ohno on the tour before deciding to make a film about him. The film was made in 1994 and released in 1995. Shot in part of Yokohama’s Teatro Fonte, the additional scenes were filmed at the Ohno’s family home and at Tokyo Bay.

– KAZUO OHNO at 86 Dances „Seimei” (1993, 15 min.)
Short documentary about Kazuo Ohno at 86, made by NHK Sogo TV. The films includes brief scenes and fragments from interviews in which Ohno’s stream of words encapsulates a philosophy of life and his approach to dance, and ultimately, his steadfast conviction that dance and life are one.

– Beauty and Strength (2001, Dance Videology, Kazuo Ohno Dance Studio, NHK, selection, 95 min.)
In the 60’s and into the 70’s, Kazuo Ohno himself produced three 16mm films. His many performances at the “Teatro Fonte” in Yokohama have been preserved with high quality Beta cameras. In addition, the television station NHK has made recordings of many of his theatre performances since the premiere of “The Dead Sea” in 1985. Together, the Kazuo Ohno Dance Studio and NHK own over one hundred hours of footage. The present film collection is made from these resources and from several dedicated recordings.
“Beauty and Strength” includes dance performances, film excerpts and interviews, examples of Ohno’s drawings and writings, as well as biographical information, creating a comprehensive look into the world of Kazuo Ohno’s dance. This collection allows us to discover many things we can not see on stage – original footage of old performances and behind-the-scene looks into Ohno’s workshops and rehearsals.

Kazuo Ohno (1906-2010) was born in Hokkaido Japan’s most northerly island. On graduating from the Japan Athletic College he began studying contemporary dance in Tokyo during the mid-1930s. Although he had danced onstage previously, his first public solo performance was in 1949 at the age of 43. Ohno began giving workshops in the studio he constructed at the rear of his home in the suburbs of Yokohama in early 1960s. It was not until 1980 that he came to the attention of an international audience after his performance of Admiring La Argentina at the Nancy International Theatre Festival. He was 71 when he danced this solo and 74 when he started international touring. With a career spanning six decades, Ohno was still dancing after he reached 100. Ohno’s fame is not solely due to his charismatic stage performances; he has equally inspired many throughout the world with the incisive nature of his workshops, he was a prolific writer and he was also fascinated with film making process and capturing of dance on camera.

Event presented in partnership with National Dance Centre in the frame of Eastern Connection programme, organised by Gabriela Tudor Foundation in partnership with Dance New Air Festival, and funded by the Saison Foundation, Tokyo. Associate partner in Japan is Kinosaki International Arts Centre.

In the frame of ZonaD mobile platform, we continue the series of lounge-style events which include film screenings, conferences and artist talks concerning the history and theory of contemporary dance, presentation of international events, as well as of insights into the artistic process of recent creations. These encounters aim at informing the audience on a variety of artistic practices and aesthetics in the field of contemporary dance, trying to offer a context for the performances produced and/or presented in Romania, and to contribute to the development of critical perspectives and discourses in regards to these. We invite both the larger audience and dance professionals to this series of gatherings in a light format, in which we can learn together about new or old things and discuss in a relaxing manner.

ZonaD lounge: In the frame of ZonaD mobile platform, this event continues the series of lounge-style events which include film screenings, conferences and artist talks concerning the history and theory of contemporary dance, presentation of international events, as well as of insights into the artistic process of recent creations. These encounters aim at informing the audience on a variety of artistic practices and aesthetics in the field of contemporary dance, trying to offer a context for the performances produced and/or presented in Romania, and to contribute to the development of critical perspectives and discourses in regards to these. We invite both the larger audience and dance professionals to this series of gatherings in a light format, in which we can learn together about new or old things and discuss in a relaxing manner.

Cultural project funded in the frame of „Ești București” cultural programme of ArCuB – Centre for Cultural Projects of Bucharest Municipality.Cultural project co-funded by the Administration of the National Cultural Fund.

The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. AFCN is neither responsible of the project content or of the way in which the project results may be used. These are entirely the responsibility of the grant beneficiary.

Media partners: Zeppelin, Scena.ro, ArtClue, Modernism, Sub 25, România Pozitivă

Detailed showcase programme: http://zonadstudiowordpress.com/
Contact: serial.paradise@artsf.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *