Emotional Europe | Apel pentru participanți | Call for participants

PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION. EXTENDED DEADLINE FOR BELGIAN PARTICIPANTS: OCTOBER 20.

Ești o persoană deschisă și interesată să călătorești și să explorezi contexte noi?
Ai între 18 și 25 de ani și ai domiciliul stabil în București sau Bruxelles?
Esti blogger sau tânăr artist vizual și ți-ar plăcea să participi la un proces artistic participativ având ca subiect Europa?

Atunci anunțul de mai jos este pentru tine! Citește apelul pentru participanți și aplică până pe 20 septembrie 2018. Pe lângă oportunitatea de a participa la un proiect artistic, vei avea șansa să explorezi dintr-o nouă perspectivă orașele București și Bruxelles și să descoperi dansul contemporan. Toate costurile de participare (transport, cazare și diurnă), precum și un onorariu vor fi oferite tuturor celor selecționați.

foto: Alina Ușurelu

Fundația Gabriela Tudor (București) și festivalul Next Generation, Please! organizat de BOZAR – Centrul de Arte Frumoase din Bruxelles lansează un apel de înscriere pentru 11 tineri din Belgia și România interesați să participe la dezvoltarea unui proiect de schimb artistic care se va derula la București și la Bruxelles în perioada noiembrie 2018 – mai 2019. Dezvoltat de coregraful Cosmin Manolescu, proiectul Emotional Europe își propune să observe modul de viață, interesele și poziționarea politică a noii generații, să reflecte asupra experiențelor care propun o ieșire din zona de confort și asupra noilor tendințe în arta contemporană, folosind conceptul de corp emoțional și problematizând rolul activismului în Europa de astăzi. Ce înseamnă să fii emoțional în prezent? Ce înseamnă să fii cetățean european? Care este viitorul Europei și cum putem contribui astăzi la el?

Proiectul se va derula sub forma a două scurte rezidențe-călătorii emoționale la București și Bruxelles, ateliere de lucru, precum și a unor serii de întâlniri cu activiști și oameni politici din Belgia și România. Persoanele interesate vor trebui să poată aloca timp pentru participarea la cele 2 rezidențe (aproximativ 12 zile de lucru, 5-6 ore/zi) și să participe la o serie de discuții și seminarii cu artiști, activiști și oameni politici belgieni și români privind viitorul Europei. Rezultatul proiectului va fi prezentat sub forma unui performance-instalație foto-video în cadrul festivalului Next Generation, Please! care va avea loc între 9 și 10 mai 2019 la BOZAR în Bruxelles.

CERINȚE PENTRU APLICANȚI
– să fie deschiși și interesați să descopere noi orașe și forme de artă contemporană, precum și să își împărtășească opiniile despre ceea ce înseamnă să fii european astăzi.
– să fie născuți între 1 ianuarie 1993 și ianuarie 2000, respectiv să aibă vârsta cuprinsă între 18-25 de ani la data demarării proiectului, și să aibă domiciliul stabil în România sau Belgia.
– să vorbească fluent în limba engleză sau franceză și să poată călători și participa la cele două rezidențe artistice care vor avea loc în perioada 10-18 ianuarie la București și între 1-10 mai 2019 la Bruxelles.
– în plus, participanții belgieni vor trebui să poată participa la două seminarii organizate la Bruxelles în zilele de 22 noiembrie 2018 și 25 aprilie 2019.
– artiștii vizuali sau blogger-ii interesați trebuie să aibă capacitatea de a crea conținut și de a documenteze vizual cu fotografii-video-text întregul proces de schimb artistic pe un blog special dedicat proiectului.
– artiștii tineri din alte discipline artistice sunt bineveniți să aplice, experiența în dansul contemporan nu este necesară.

CE OFERIM
– șansa de a participa la un proiect artistic, de a întâlni și a-ți face prieteni noi, precum și posibilitatea de a descoperi lumea dansului contemporan.
– șansa de a călători gratuit în România (pentru participanții belgieni) și în Belgia (pentru participanții români) pentru aprox. 7-10 zile (toate cheltuielile de deplasare – biletul de avion, cazarea, diurna și programul cultural vor fi acoperite prin proiect).
– posibilitatea de a lucra cu un coregraf și de a te întâlni cu artiști, activiști și politicieni din România și Belgia.
– toți participanții vor primi un onorariu.

CUM TE POȚI ÎNSCRIE
Persoanele interesate sunt invitate să trimită o scrisoare de intenție, menționând motivele pentru care doresc să participe în proiect, cu câteva detalii despre viziunea personală privind Europa de astăzi, două fotografii (din care una tip portret) și un CV sau biografie, la adresa cosmin@danswanderer.ro. Artiștii vizuali sau bloggerii interesați vor trebui să includă linkuri la fotografiile/filmele/textele realizate și/sau un portofoliu artistic. Termenul limită pentru înscriere 20 septembrie 2018, iar rezultatele selecției vor fi anunțate până la sfârșitul lunii septembrie.

Pentru tinerii belgieni interesați, Cosmin Manolescu va conduce un atelier de dans și va organiza o întâlnire la BOZAR în data de 10 septembrie, între orele 18:00-21:00. Pentru tinerii români interesați, Cosmin Manolescu va organiza o întâlnire la București în data de 14 septembrie (data și locația urmând a fi confirmată ulterior). Detalii despre proiect la cosmin@danswanderer.ro sau 0722 322 366.

COSMIN MANOLESCU este coregraf, performer, expert cultural și director executiv al Fundației Gabriela Tudor. Spectacolele și proiectele sale, aflate la granița între performance-dans-happening au fost prezentate cu succes la București, New York, Paris, Lyon, Roma, Dublin, Porto, Amsterdam, Beirut, Riga, etc., fiind premiate la diverse festivaluri din țară și în străinătate. Din 1998 a condus în mod regulat ateliere de dans pentru profesioniști ai dansului, actori, amatori, public larg sau copii în România și în străinătate. În cei peste 20 ani de activitate profesională a organizat sute de proiecte culturale (festivaluri, proiecte de cercetare artistică, spectacole, rezidențe, ateliere) și a avut un rol important in promovarea și dezvoltarea dansului contemporan în Romania. În decembrie 2014 Centrul Național al Dansului i-a acordat lui Cosmin Manolescu premiul de excelență pentru contribuția adusă dezvoltării dansului contemporan. În perioada 2012-2014, Cosmin Manolescu a fost director artistic al spațiului ZonaD – studio Paradis Serial, iar între 2011-2015 al programului E-Motional. În 2013 a inițiat proiectul de colaborare artistică româno-japoneză Eastern Connection, în cadrul căruia este realizat și spectacolul „Zmeul sau Ce este dansul contemporan”. În 2016 a lansat conceptul de călătorii emoționale, organizând anual retreat-uri de dans contemporan și călătorii în India (2016), Portugalia (2017) și Japonia (2018). Între spectacole sale recente se numără [Fragil] o coproducție E-Motional, realizată împreună cu Giselda Ranieri (IT) și Tanja Andreeva (NO) și „Călătorie către mine însumi”, realizat în cadrul proiectului artistic dans#wanderer (lansat în 2017).

Emotional Europe este un proiect realizat de Fundația Gabriela Tudor (România) și festivalul Next Generation, Please!, organizat de BOZAR – Centrul de Arte Frumoase din Bruxelles în conexiune cu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene. Proiectul face parte din programul artistic dans#wanderer (www.danswanderer.ro) dezvoltat de Cosmin Manolescu, care vorbește despre filozofia călătoriilor de tip experiențial, și din producțiile artistice din cadrul programului multi-anual Platforma ZonaD, organizat de Fundația Gabriela Tudor, program cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.


EXTENDED DEADLINE FOR BELGIAN PARTICIPANTS ONLY: October 20, 2018
Do you consider yourself an open person and are you interested in travelling and exploring new contexts?
Are you between 18 and 25 years old and do you have your permanent residency in Bucharest or Brussels?
Are you a blogger or an emerging visual artist and would you like to take part in a participatory artistic process having Europe as a theme?

Then the announcement below is for you! Please read the call for participants and apply by September 20, 2018. Extended deadline for Belgian participants: October 20, 2018. Besides the opportunity to be part of an artistic project, you will have the chance to explore the cities of Bucharest and Brussels from a new perspective as well as to discover contemporary dance. All participation costs (transport, accommodation and per diem), as well as a fee will be covered for all those selected.

Gabriela Tudor Foundation (Bucharest) and Next Generation, Please! festival organised by BOZAR – Centre for Fine Arts in Brussels are launching a call for participants for 11 young people from Belgium and Romania interested in participating to an artistic exchange project to take place in Bucharest and Brussels between November 2018 – May 2019. Developed by Romanian choreographer Cosmin Manolescu, Emotional Europe proposes to zoom into the life, interests and politics of the new generation, but also reflect on experiences that propose to go beyond the comfort zone and on the new trends in contemporary art, by using the concept of emotional body and by questioning the role of activism in Europe today. What does it mean to be emotional today? What does it mean to be a European citizen? What is the future of Europe and how can we contribute to it right now?

The project will be developed in two short residencies-emotional trips in Bucharest and Brussels, through a series of workshops, seminars and meetings with activists and politicians in from Belgium and Romania. Those interested should be available to participate in the project residencies (approx. 12 working days, 5-6 hours/ day) and to take part in a series of discussions and seminars with artists, activists and politicians focusing on the future of Europe. The result of the exchange will be presented in the frame of Next Generation, Please! festival to take place on May 9-10, 2019 at BOZAR in Brussels.

REQUIREMENTS FOR APPLICANTS
– To be open and have an interest in discovering new cities and contemporary art forms as well as to share their opinions about what means to be European today.
– Born between January 1993 and January 2000, respectively being between 18-25 years old at the date of the project start, and residents in Romania or Belgium.
– Fluency in English or French and able to travel and participate in two exchange residencies to take place between January 10-18, 2019 in Bucharest and between May 1-10, 2019 in Brussels.
– Belgium applicants should be able to participate in two seminars in Brussels on November 22, 2018 and April 25, 2019.
– The visual artists or the bloggers applicants should be able to create content and document with photos/video/text the whole exchange and artistic process on a blog dedicated to the project.
– Emerging artists from various disciplines are welcome to apply, the experience in contemporary dance is not necessary.

WHAT WE ARE OFFERING
– The opportunity to participate in an artistic project, meet new people, make new friends and experience the world of contemporary dance.
– The opportunity to travel for free to Romania (for Belgium participants) and to Belgium (for Romanian participants) for approx. 7-10 days (all travelling costs – plane ticket, accommodation, per diem and cultural programme will be covered through the project).
– The possibility to work with a Romanian choreographer as well to meet other artists, activists and politicians from Romania and Belgium.
– All participants will receive a fee.

HOW TO APPLY
Those interested are invited to send a letter of interest, mentioning the motivation to talk part in the project and including a few lines about their personal view on Europe today, two photos (one portrait) and a biography/CV, to the email cosmin@danswanderer.ro. Emerging visual artists and bloggers are required to include links to their artistic projects, texts or a portfolio. The application deadline is September 20, 2018, the results of the selection will be announced by end of September. Five participants from each country will be selected. Extended deadline for Belgian participants – October 20, 2018.
For all interested Belgium applicants, Cosmin Manolescu will lead a dance workshop and organise a meeting in BOZAR on September 10, between 18:00-21:00. For the Romanian participants, Cosmin Manolescu will also organise a meeting in Bucharest on September 15 (date and location to be confirmed). For details about the project write to cosmin@danswanderer.ro.

COSMIN MANOLESCU is choreographer, performer, cultural expert and executive director of Gabriela Tudor Foundation, Bucharest. His performances and projects, at the border between performance-dance-happening were successfully presented in Bucharest, New York, Paris, Lyon, Rome, Dublin, Porto, Amsterdam, Beirut, Riga, etc., receiving awards at festivals in Romania and abroad. From 1998 he has been regularly leading workshops for dance professionals, actors, amateurs and children in Romania and abroad. In his over 20 years of professional activity he organised hundreds of cultural projects (festivals, artistic research projects, performances, residencies, workshops) and had an important role in the promotion and development of contemporary dance in Romania. In 2014, the National Dance Centre Bucharest granted an excellency award to Cosmin Manolescu for his contribution to the development of contemporary dance. Between 2012-2014, he was artist director of the ZonaD – Serial Paradise studio in Bucharest, and between 2011-2015 of the E-Motional European programme. In 2013 he initiated the Romanian-Japanese artistic exchange project Eastern Connection, in whose framework he also realised the performance “the kite or what is contemporary dance”. In 2016 he launched the concept of emotional journeys, by organising contemporary dance retreats and cultural trips in India (2016), Portugal (2017) and Japan (2018). His recent shows include [Fragile], an E-Motional coproduction developed together with Giselda Ranieri (IT) and Tanja Andreeva (NO), and “Journey towards Myself”, created in the frame of the “dance#wanderer” artistic project (launched in 2017).

Emotional Europe is a project produced by Gabriela Tudor Foundation (Romania) and Next Generation, Please! festival organised by BOZAR – Centre for Fine Arts in Brussels, in connection with Romania’s Presidency of the Council of the European Union. The project is part of the on-going artistic programme “dance#wanderer” (www.danswanderer.ro) developed by Cosmin Manolescu, which speaks about the philosophy of experiential travel, and of the artistic productions of the multi-annual programme ZonaD Platform, organised by Gabriela Tudor Foundation, cultural programme co-funded by the Administration of the National Cultural Fund.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *