What’s Next?

“What’s next? Safe cultural multi-spaces for the multidisciplinary reflection of (post)war and (post)crisis European identity” este un program co-organizat de un consorțiu format din Fundația Gabriela Tudor (România), MitOst & zusa (Germania), MUSIKTHEATERTAGE WIEN (Austria), Wrocław Institute of Culture (Polonia), proto produkciia (Ukraina), co-finanțat prin programul Europa Creativă al Uniunii Europene, program cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Proiectul se derulează în România în perioada 2023-2024 și își propune să stimuleze creativitatea și curajul în sectorul cultural și să creeze un spațiu de reflecție privind noi modele de rezidențe și de colaborare culturală internațională. Organizațiile care participă își propun să creeze spații mai sigure pentru artiști, manageri culturali și cetățeni din cele 5 țări participante, printr-un program de rezidențe, activități educaționale și dezbateri culturale.

CALENDAR ACTIVITĂȚI ȘI EVENIMENTE
> WHAT’S NEXT? platformă europeană de cercetare și creație artistică la București
> What’s Next? Culture Utopias | Residency Call, deadline 05.12.2023
> What’s Next? Performing Togetherness | Residency Call, deadline 05.12.2023
> Spații culturale și artiști în timpuri de criză, 05.07.2023

Disclaimer: Programul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.
___

ENG

“What’s next? Safe cultural multi-spaces for the multidisciplinary reflection of (post)war and (post)crisis European identity” is co-organised by Gabriela Tudor Foundation (Romania), MitOst e.V. & zusa (Germany), Musiktheatertage Wien (Austria), Wrocławski Instytut Kultury (Poland), and Proto produkciia (Ukraine), co-funded by the Creative Europe program of the European Union, cultural program co-funded by the Administration of the National Cultural Fund.

The project takes place in Romania during 2023-2024 and aims to stimulate creativity and courage in the cultural sector and to create a space for reflection on new models of residencies and international cultural collaboration. Participating organisations aim to create safer spaces for artists, cultural managers and citizens of the 5 participating countries through a program of residencies, educational activities and cultural debates.