Rezidențele europene „Gabriela Tudor” 2019 / Residency programme

Please scroll down for English version

Fundația Gabriela Tudor lansează programul pilot de rezidențe europene „Gabriela Tudor”, un program-pilot de mobilitate și de sprijin al creației artistice în domeniul dansului și artelor contemporane, inițiat de Cosmin Manolescu și dedicat memoriei Gabrielei Tudor la împlinirea a 10 ani de la dispariția ei în 2009. Programul pilot se va derula în 2019 parteneriat cu Centrul de Cultură George Apostu din Bacău și Asociația Forum Dança din Lisabona, fiind un proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Proiectul continuă și este inspirat de programul de rezidențe ArtistNe(s)t (https://vimeo.com/115876248) inițiat de Gabriela Tudor în 2005 ca director al Programului Cultural Elvețian în România în colaborare cu 4 instituții publice de cultură – Centrul de Cultură George Apostu din Bacău (dans), Centrul Cultural Sinaia (arte vizuale), Centrul Cultural Tescani – devenit ulterior secție a Muzeului Național George Enescu (literatură) și Centrul Cultural Arcuș (teatru). Între 2009-2015 programul de rezidențe ArtistNe(s)t a fost derulat la București, Bacău și Tescani de către Fundația Gabriela Tudor, Centrul de Cultură George Apostu din Bacău și Muzeul Național George Enescu – secția Dumitru și Alice Rosetti Tescanu, care împreună au fondat Asociația ArtistNe(s)t. Între 2005-2015, peste 60 de artiști din artele spectacolului, muzică, literatură și arte vizuale din România, Europa și SUA au beneficiat de rezidențe artistice, sprijin finanicar și logistic în dezvoltarea proiectelor lor.

Rezidențele „Gabriela Tudor” vor avea o durată 2-4 săptămâni și vor avea loc la Bacău (România) în perioada 6 mai – 1 iunie 2019 și la Lisabona (Portugalia) în perioada 1-15 septembrie 2019. Fiecare rezidență oferă acces la un spațiu de lucru/studio de dans (6-8 ore/zi), precum și un onorariu artistic pentru fiecare artist participant. Costurile de cazare și transport vor fi acoperite de organizatori și partenerii rezidențelor. Selecția proiectelor va fi realizată de un board format din Cosmin Manolescu, Doina Barbu (pentru rezidența din Bacău), Cosmin Manolescu și Ezequiel Santos (pentru rezidența din Lisabona), iar artiștii vor beneficia de sprijinul unui coach artistic și al unui coordonator local. Proiectele artistice realizate de echipe mixte/inter-disciplinare, formate din artiști români și/sau străini, vor avea prioritate. Ambele rezidențe se vor finaliza cu o prezentare informală deschisă publicului interesat.

REZIDENȚA BACĂU | 6 mai – 1 iunie 2019 | centrulapostu.ro
Rezidența „Gabriela Tudor” de la Bacău este organizată în parteneriat cu Centrul de Cultură George Apostu, instituție publică de cultură aflată subordinea Ministerului Culturii și Identității Naționale. Centrul Apostu este situat în zona de sud a municipiului Bacău, într-un cadru natural, pe malul drept al râului Bistriţa și poartă numele marelui sculptor român – George Apostu. Centrul găzduiește periodic evenimente culturale diverse și include Muzeul de Artă Contemporană „George Apostu”, cu două spaţii de expunere adaptabile și pentru artele spectacolului (dotate cu covor de dans), o bibliotecă cu peste 15.000 de volume de artă și literatură și un parc expozițional în aer liber cu 47 de lucrări monumentale realizate ȋn cadrul Simpozioanelor Internaţionale de Sculptură „George Apostu”. În funcție de proiectul propus, artiștii pot lucra în aer liber sau în cadrul Muzeului, unde poate fi amenajat un mini-studio de dans/teatru/performance.

Disciplină artistică: pot aplica artiști din România și alte state ale Uniunii Europene din zona artelor vizuale, a literaturii sau a dansului contemporan.
Număr de artiști participanți: 1-2 persoane
Durata rezidenței: 3 sau 4 săptămâni
Cheltuieli: onorariu 4500 lei (sumă brută, pentru fiecare artist participant), cazarea în camera dublă de tip hotel, transport local cu trenul în limita a sumei de 200 lei/persoană.

Dosarul de candidatură trebuie depus în limba română sau engleză la adresa office@gabrielatudor.ro, și conține: CV/biografie artistică pentru fiecare artist participant, scrisoare de intenție, o scurtă descriere a proiectului propus, linkuri video/fotografii în conexiune cu proiectul propus, dosar/ selecții de presă, 2 fotografii (una portret, una artistică). Data limită de înscriere este 28 martie 2019, iar rezultatele selecției vor fi anunțate până la sfârșitul lunii martie.

Rezidență LISABONA | 2 – 22 septembrie 2019 | www.forumdanca.pt 
Rezidența „Gabriela Tudor” de la Lisabona este organizată în parteneriat cu Asociația Forum Dança și este deschisă artiștilor din România și Portugalia. Artiștii selecționați vor avea acces la un studio de dans în cadrul Espaço de Penha (8 ore/zi) și la o importantă mediatecă cu resurse de specialitate în zona dansului contemporan și a performance-ului. Proiectul continuă programul de rezidențe-incubator EMOTIONAL inițiat de Forum Dança și Fundația Gabriela Tudor în 2018 (https://vimeo.com/301239388).

Disciplină artistică: dans contemporan, performance sau proiecte inter-disciplinare centrate în jurul corpului și/sau al dansului contemporan.
Număr de artiști participanți: 1-2 persoane
Cheltuieli acoperite: onorariu 5500 lei (suma brută) pentru fiecare artist participant, cazarea în apartament privat închiriat la Lisabona pe durata rezidenței, transportul cu avionul la Lisabona în limita sumei de 200 Euro/ persoană.

Dosarul de candidatură trebuie depus în limba română sau engleză la adresa office@gabrielatudor.ro, și conține: CV/biografie artistică pentru fiecare artist participant, o scurtă descriere a proiectului propus, linkuri video și fotografii în conexiune cu proiectul propus, dosar/ selecții de presă. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură pentru rezidența din Lisabona este 30 aprilie 2019, iar rezultatele selecției vor fi anunțate la începutul lunii mai.

Pentru informații suplimentare sau dacă aveți nelămuriri, ne puteți contacta la adresa de email cosmin@gabrielatudor.ro, persoană de contact Cosmin Manolescu.

Programul pilot de rezidențe „Gabriela Tudor” se va finaliza cu o masă rotundă având ca temă rezidențele artistice în România organizată în luna octombrie la București.

Programul de Rezidențe europene „Gabriela Tudor” este un proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Programul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării.

IMPORTANT! Programul de rezidente europene Gabriela Tudor este unul nomad și se va derula în fiecare an într-un alt oraș/țară europeană. În cazul în care sunteti interesați să găzduiți o rezidență „Gabriela Tudor” în 2020 vă rugam să ne contactați la adresa de email cosmin@gabrielatudor.ro sau telefon +40 722 322 366. Vă mulțumim!

 

 

 

 

 

 

 

Gabriela Tudor” residency programme 2019

Gabriela Tudor Foundation in Bucharest is launching its new residency programme, “Gabriela Tudor”, aiming to support mobility and artistic creation in the field of dance and contemporary art. The programme is initiated by Cosmin Manolescu and dedicated to the memory of Gabriela Tudor (1957-2009, www.gabrielatudor.ro), a visionary producer and cultural manager who played an important role of the development of the cultural sector in Romania. The pilote residency scheme will be developped in 2019 in partnership with “George Apostu” Cultural Center in Bacau (Romania) and Forum Dança Association in Lisbon, and is co-funded by the Administration of the National Cultural Fund.

The project continues and is inspired by the “ArtistNe(s)t” residence program (https://vimeo.com/115876248) initiated by Gabriela Tudor in 2005 as director of the Swiss Cultural Programme in Romania in collaboration with 4 public cultural institutions – “George  Apostu” Cultural Centre in Bacau (dance), Sinaia Cultural Centre (visual arts), Tescani Cultural Centre, which later  became a section of the George Enescu National Museum (literature), and the Arcus Cultural Centre (theatre). Between 2005 and 2015, over 60 artists from the performing arts, music, literature and visual arts from Romania, Europe and the USA benefited from artistic residencies, financial and logistic support for the development of their projects.

The “Gabriela Tudor” residencies will have a duration of up to 2-4 weeks and will take place in Bacau (Romania) between May 6 – June 1, 2019, and in Lisbon (Portugal) betweem September 2 – 22, 2019. Each residency provides access to a workspace or dance studio (6-8 hours/ day) as well as a fee for each participating artist. The accommodation and transportation costs will be covered by the organisers and the residency partners. The projects selection will be made by a board composed of Cosmin Manolescu, Doina Barbu (for the Bacau residency), Cosmin Manolescu and Ezequiel Santos (for the Lisbon residency) and the artists will benefit from the support of a local coordinator and a coach. Artistic projects proposed by mixed/interdisciplinary teams composed of Romanian and/or foreign artists will have priority, but individual projects are also accepted. Both residences will conclude with an informal presentation open to the public.

BACAU Residency | May 6 – June 1, 2019 | centrulapostu.ro
The “Gabriela Tudor” residency in Bacau is organised in partnership with the “George Apostu” Cultural Centere, a public cultural institution subordinated to the Ministry of Culture and National Identity. The Centre is located in the southern part of Bacau (North of Romania, approx.. 285 km from Bucharest) in a natural setting, on the right bank of the Bistriţa River and is named after the great Romanian sculptor George Apostu. The Centre regularly hosts various cultural events and includes the George Apostu Museum of Contemporary Art, with two adaptable gallery spaces for visual art exhibitions and performing arts (equipped with dance floor), a library with over 15,000 volumes of art and literature and an exhibition park in the open air with 47 monumental works performed within the “George Apostu” International Symposiums of Sculpture. The city has also an international airport with flights connected to major European cities. Depending on the project, artists can work outdoors in the park or within the gallery, where a dance studio can be arranged.

Artistic disciplines: artists from Romania and other states of the European Union working in the fields of contemporary dance, visual arts or literature.
Number of participating artists: 1-2 people
Duration of residence: 3 or 4 weeks
Costs covered: fee of 4500 lei (gross amount, approx. 940 Euro for each artist); accommodation in a double room, hotel type within the cultural centre, local transport by train from Bucharest within the limit of the amount of 200 lei/person.

The application file must be submitted in Romanian or English to office@gabrielatudor.ro and should include: CV or artistic biography for each participating artist, motivation letter, a short description of the proposed project, video/photo links in connection to the project, press dossiers, 2 photos (one portrait and one artistic). Registration deadline is March 28, 2019, and the selection results will be announced by the end of March.

LISBON Residency | September 2 – 22, 2019 | www.forumdanca.pt
The “Gabriela Tudor” residency in Lisbon is organised in partnership with Forum Dança Association and is open to artists from Romania and Portugal. Selected artists will have access to dance studio at Espaço de Penha (8 hours/day) and to an important mediatheque with resources on contemporary dance and performance. This residency continues the EMOTIONAL incubator- residency programme initiated by Forum Dança and Gabriela Tudor Foundation in 2018 (https://vimeo.com/301239388).

Artistic disciplines: contemporary dance, performance or interdisciplinary projects centred on body and/or contemporary dance.
Number of participating artists: 1-2 people
Costs covered: fee of 5500 lei (gross amount, approx. 1145 Euro for each artist); accommodation in a private rented apartment in Lisbon, transport by plane to Lisbon within the limit of 200 Euro/ticket.

The application file must be submitted in English to office@gabrielatudor.ro and should include: CV or artistic biography for each participating artist, motivation letter, a short description of the proposed project, video/photo links in connection to the project, press dossiers, 2 photos (one portrait and one artistic). Registration deadline is April 30, 2019, and the selection results will be announced early May.

If you need additional information on both residencies, please contact Cosmin Manolescu at cosmin@gabrielatudor.ro.

The “Gabriela Tudor” European Residency programme is a cultural project co-financed by the Administration of the National Cultural Fund.

The project does not necessarily represent the standpoint of the Administration of the National Cultural Fund. AFCN cannot be held liable for the content of the project or the manner in which the outcomes of the project may be used. These shall devolve entirely on the beneficiary of the financing.

IMPORTANT! The “Gabriela Tudor” residency programme is a nomadic one and will run every year in another European city or country. If you are interested in hosting a residency in 2020 please contact us at cosmin@gabrielatudor.ro or phone +40 722 322 366. Thank you!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *