RO-EN: Rezidențele „Gabriela Tudor”: Cristina Lilienfeld și Răzvan Țupa la Lisabona

Please scroll down to read in English

Cea de a doua rezidență artistică „Gabriela Tudor” se va derula la Lisabona in perioada 2 – 21 septembrie 2019, fiind organizată în parteneriat cu Asociația Forum Dança, și va găzdui proiectul artistic interdisciplinar Capilar, inițiat de coregrafa Cristina Lilienfeld și poetul Răzvan Țupa.

Capilar este un proiect la intersecția dansului cu poezia în care cei doi artiști doresc să aprofundeze tema oglindirii în celălalt și își propun să dezvolte un limbaj de comunicare prin respirație, acesta fiind un punct comun atât mișcării, cât și textului. „Respirația ca formă esențializată de comunicare, ca formă de dans și generator al fizicalității, ca început al cuvântului, va deveni un cod, un tip de limbaj esențializat. Simțurile vor deveni din ce în ce mai acute pentru a putea susține un nou tip de relaționare dând naștere unui mix de exprimări și feluri de a fi. Acest tip de fizicalitate creată din lucrul cu respirația se leagă în mod profund de tema oglindirii în celălalt având ca punct comun căutarea sinelui în afară. Gestul introducerii aerului în interiorul corpului pentru a-l elibera schimbat în afara noastră, pentru a împărți o parte din moleculele noastre cu celălalt este un punct de plecare și de întâlnire între două individualități. Astfel, dansului și poezia se amestecă încălcându-și granițele, la fel cum o vom face și noi ca artiști, la fel cum o face aerul care părăsește limitele noastre fizice.”

Capilar este în același timp un proiect de cercetare al universului poetic a lui Fernando Pessoa. Cristina și Răzvan își propun să creeze la Lisabona un dialog cu lucrările sale, iar în prima perioadă de documentare a rezidenței aceștia vor realiza interviuri cu vorbitori nativi de portugheză din orașul lui Pessoa pentru a reține modul în care un locuitor din Lisabona pronunță și își organizează respirația pentru a rosti versuri din Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, Bernardo Soares și alți poeți inventați de Pessoa. Programul rezidenței va include lucru în studioul de dans dar și interviuri cu localnici, discuții, precum și o cercetare a arhivei existente în mediateca Forum Dança. „Ne dorim ca la finalul procesului de lucru să avem o structură de spectacol pe care să o putem re-explora și prezenta de-a lungul timpului. Gândim aceasta rezidență ca pe un prim pas dintr-o colaborare extinsă pe care o proiectăm pe termen lung și în care ne dorim să dezvoltăm o serie de proiecte cu tema eu în (și prin) ochii celuilalt.” Rezidența „Gabriela Tudor” de la Lisabona se finaliza cu o prezentare publică informală și cu realizarea unui spectacol care va fi ulterior prezentat la București.

Cristina Lilienfeld
este coregraf, performer; s-a născut in 1984 la București. A studiat coregrafia în cadrul U.N.A.T.C. și a absolvit 2008 cu lucrarea de licență 1+1=1. Între timp a studiat psihologia la Facultatea de Sociologie-Psihologie în cadrul Universitatii Spiru Haret, urmând apoi studii de formare în psihoterapie experiențială in cadrul S.P.E.R. (deține un atestat de consilier psihologic din 2010). A colaborat cu o serie de artiști români importanți – regizorul Alexandru Darie, coregrafii Cosmin Manolescu, Andreea Novac, Mădălina Dan, Mihaela Dancs, compozitoarea Irinel Anghel și poetul Cosmin Răzvan Țupa. Piesele sale au fost prezentate cu succes la București, Cluj, Timișoara, Brașov sau Luxemburg, iar spectacolul Layers a fost prezentat în 2016 in cadrul unui turneu în cinci țări europene ca parte a programului DanceRoads (Bordeaux, Torino, Cardiff, Arnhem și București). Din 2010 predă cursuri de dans contemporan adresate amatorilor, cursuri cu o puternică componentă de autodezvoltare personală. De asemenea, este unul din promotorii tehnicii de Contact Improvisation în București, prin ateliere susținute în colaborare cu Virginia Negru și Joel Silva, organizarea de jam session-uri și de ateliere cu profesori din toata lumea. În 2018, Cristina Lilienfeld a semnat coregrafia pentru piesa de teatru Dancer In The Dark în regia lui Kocsardi Levente, piesă care a avut premiera în martie 2018 la Teatrul Maghiar de Stat Timișoara. Din 2016 Cristina face parte alături de Smaranda Găbudeanu și Virginia Negru din Asociația PETEC (Asociația Pentru Teatru și Carte).

Cosmin Răzvan Țupa este poet si jurnalist cultural. A lucrat și publicat articole în Cotidianul, Suplimentul de Cultură, Observator Cultural, Dilema veche, Cultura, Revista la Plic, Revista Cuvântul și a fost redactor secția Cultură Ziarul Ring (2010-2016), redactor şef adjunct Realitatea TV, editor Time Out Bucureşti 2008-2009, editor secţia film Revista Cuvântul, 2006-2008, redactor şef Revista Prezent 2005-2006, redactor Evenimentul zilei 2002-2005, redactor Editura Muzicală 1999-2001. Din 2008 a conceput și a susținut performance-uri de poezie ca evenimente separate sau în cadrul unor festivaluri de gen din România, Statele Unite, Slovacia, Germania, Israel.  A organizat ateliere de poezie la Timişoara, Constanţa, Târgovişte (2010-2015), Chişinău, Bucureşti, Sibiu (2014), Poiana Braşov (Licart 2012-2015), Mogoșoaia (2017), Târgu Mureș (2017) și a avut lecturi publice în România şi în mai multe oraşe din străinătate printre care Berlin, Bratislava, New York, Paris, Praga, Roma, Stockholm, Tel Aviv şi Zagreb. Din 2001 până în prezent a publicat o serie de cărți – Poeticile cotidianului de la seri de literatură în mişcare la republica poetica (monografie, 2015, Casa de Pariuri Literare ), poetic. cerul din delft și alte corpuri românești (poezie, 2011- Casa de Editura Max Blecher), corpuri româneşti (poezie, 2005- Cartea românească), fetiş (poezie, 2001-Semne, 2003-Vinea) și a semnat mai multe selecţii neoficiale (ediţii underground) la Bucureşti (în colecţiile “Carmen” şi “no name”) şi la Cluj (colecţia Tiuk!). Din 2004, textele lui Cosmin Răzvan Țupa au fost selectate în antologii publicate în România, Cehia, Slovacia, Marea Britanie, Statele Unite, Serbia și Ungaria.

Programul-pilot de rezidențe europene „Gabriela Tudor”  este un proiect inițiat de Cosmin Manolescu  în memoria Gabrielei Tudor (manager cultural, fondatorul programului de rezidențe ArtistNe(s)t, 2005-2009), care își va conchide ediția 2019 în luna octombrie cu o masă rotundă și un ghid despre rezidențele artistice din România.

Proiect cultural co-finantat de Administratia Fondului Cultural National și realizat cu sprijinul programului de mobilitate I-PORTUNUS, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Europa Creativă.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administraţiei Fondului Cultural Naţional. AFCN nu este responsabilă de conţinutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanţării.

 

 

 

 

Gabriela Tudor” residences: Cristina Lilienfeld and Răzvan Țupa in Lisbon

The second “Gabriela Tudor” artistic residence will take place in Lisbon between September 2-21, 2019, organised in partnership with Forum Dança Association and will host Capilar, an interdisciplinary project initiated by choreographer Cristina Lilienfeld and poet Răzvan Țupa.

Capilar is a project at the intersection between dance and poetry where the two artists intend to explore the theme of reflection into each other and to develop a communication language using breathing, a common point of both movement and text. “Breathing, as an essentialised form of communication, as a form of dancing and catalyst for physicality, as word’s starting point, will become a code, a design of essentialised language. The senses will be intensified more and more in order to be able to sustain a new manner of relating, one which gives birth to a blending of expressions and ways of being. This type of physicality, created by working with breathing, connects profoundly to the theme of mirroring the other: both are in some way an outer search for the self. We introduce air inside our body in order to release it, changed, outside. Breath by breath, we share our molecules with the other. Breathing is the beginning of two individualities meeting each other. This way, dance and poetry blend together and go beyond their borders and we, as artists flow on stage, in the same manner that air goes beyond our physical barriers.”

Capilar is at the same time a project researching the poetical universe of Fernando Pessoa. Cristina and Răzvan aim to create a dialogue with his creation, and the first documentation period of the residence they will sustain a series of interviews with locals from Lisbon in order to map the way in which a native Portuguese speaker organizes his breath to recite lyrics by Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, Bernardo Soares and other poets invented by Pessoa.

The residence programme will include working session in the dance studio, as well as interviews with locals, discussions, as well as a research of the Forum Dança mediatheque. “Our goal at the end of this documentation is to obtain a clear structure for a performance that is to be repeatedly explored and presented over time. We believe this residence is the first step of a long-term collaboration that develops the theme of I in (and through) the eyes of the other.” The “Gabriela Tudor” residence in Lisbon will conclude with an informal public presentation and with the development of a performance that will be subsequently presented in Bucharest.

Cristina Lilienfeld is choreographer and performer. She studied choreography at the National University of Theatre and Cinematography and graduated in 2008 with the work 1+1=1. She also studied psychology and also graduated courses in experiential psychotherapy. She collaborated with important Romanian artists among whom theatre director Alexandru Darie, choreographers Cosmin Manolescu, Andreea Novac, Mădălina Dan, Mihaela Dancs, composer Irinel Anghel and poet Cosmin Răzvan Țupa. Her pieces have been successfully presented in Bucharest, Cluj, Timișoara, Brașov or Luxemburg, and the performance Layers was presented in 2016 in the frame of tour in 5 European countries as part of the DanceRoads programme (Bordeaux, Torino, Cardiff, Arnhem and Bucharest). Since 2010 she teaches dance courses for amateurs, with a strong personal development component. She is also one of the contact improvisation technique in Bucharest, through workshops held together with Virginia Negru and Joel Silva, and by organising jam sessions and workshops with international teachers. In 2018 she signed the choreography for the theatre piece Dancer In The Dark, directed by Kocsardi Levente, which premiered in March 2018 at the National Hungarian Theatre Timișoara. Since 2016, together with Smaranda Găbudeanu and Virginia Negru, Cristina develops PETEC Association.

Cosmin Răzvan Țupa is a poet and cultural journalist. He collaborated with and published articles in newspapers and magazines in Romania such as Cotidianul, Suplimentul de Cultură, Observator Cultural, Dilema veche, Cultura, Revista la Plic, Revista Cuvântul in different positions as editor or editor in chief. Since 2008 he has conceived and presented poetry performances as events in themselves or in the frame of specific festivals in Romania, USA, Slovakia, Germany, Israel. He organised poetry workshops in Timişoara, Constanţa, Târgovişte (2010-2015), Chişinău, Bucureşti, Sibiu (2014), Poiana Braşov (Licart 2012-2015), Mogoșoaia (2017), Târgu Mureș (2017) and held public lectures in Romania and other cities abroad such as Berlin, Bratislava, New York, Paris, Prague, Rome, Stockholm, Tel Aviv and Zagreb. Since 2001 he published several books – Poetics of the quotidian and literature evenings in movement in the poetic republic (monograph, 2015), poetic.the sky in delft and other romanian bodies (poetry, 2011), romanian bodies (poetry, 2005), fetish (poetry, 2001, 2003) and he curated several underground editions in Bucharest and Cluj. Since 2004, Țupa’s texts have been published in anthologies in Romania, Czech Republic, Slovakia, UK, USA, Serbia and Hungary.

The “Gabriela Tudor” pilot-programme of European residences is initiated by Cosmin Manolescu in the memory of Gabriela Tudor (cultural manager, founder of the ArtistNe(s)t residence program 2005-2009), and will conclude its 2019 edition in October with a round table and a guide on artistic residences in Romania.

Cultural project co-funded the Administration of the National Cultural Fund and undertaken with support from the I-PORTUNUS mobility programme, funded by the Creative Europe programme of the European Union.

The project does not necessarily represent the standpoint of the Administration of the National Cultural Fund. AFCN cannot be held liable for the content of the project or the manner in which the outcomes of the project may be used. These shall devolve entirely on the beneficiary of the financing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *